Schepen

De KZGV (Stichting Kwaliteitszorg Grind- en Zandvaart) werd in 1999 geïntroduceerd en heeft tot doel de kwaliteitszorg van het vervoer van grind en zand per binnenschip naar Nederlandse bestemmingen te regelen. Hierdoor wordt de keten van certificering, vanaf de productie van zand en grind tot het gebruik van deze materialen in de betonmortel-, betonproducten- en asfaltindustrie gesloten. Binnen de KGZV werken de producent- verladers- en vervoerdersorganisaties gezamenlijk aan de kwaliteitsverbetering van de zand- en grindvaart.

De schepen met het kwaliteitszorgsysteem van de KGZV zijn gemakkelijk te herkennen. Alle schepen zijn voorzien van een genummerde sticker die aan de voorruit van de stuurhut is aangebracht. Het jaartal op de sticker geeft de actualiteit van het zorgsysteem aan. Het keurmerk wordt verleend voor de duur van één jaar. De producenten- verladers- en vervoerdersorganisaties erkennen het keurmerk als voldoende bewijs van kwaliteitszorg.

Voor meer informatie zie website www.silicaat.nl