ISO gecertificeerd

Natuurlijk is de Zandmaatschappij Twenthe ISO 9001:2015 gecertificeerd (NEN EN ISO 9001:2000) net als alle ondernemingen van de AGAR Holding.
Jaarlijks vindt er een kwaliteitsaudit plaats door een onafhankelijke certificatie-instelling (BMC) om te beoordelen of het kwaliteitssysteem van de Zandmaatschappij Twenthe voldoet aan de gestelde eisen van de ISO 9001:2015 norm.

Onze opdracht is om van alle producten die de Zandmij verkoopt, een zo duidelijk mogelijke ‘kwaliteitsomschrijving’ beschikbaar te hebben in de vorm van een ‘productspecificatieblad’.

Wat betekent het, ISO gecertificeerd
Dat de Zandmaatschappij ISO-gecertificeerd is betekent dat directie en medewerkers zich geconformeerd hebben aan vooraf overeengekomen kwaliteitsafspraken.