EN-Norm (Europese Norm)

Ongemerkt maken normen deel uit van ons dagelijks leven. Producten moeten veilig zijn, processen zijn bij voorkeur efficiënt en producten en processen moeten op elkaar aansluiten. Daarom maken producenten, handelaren, inspecteurs, consumentenorganisaties en andere belanghebbenden hierover afspraken.

Normen zijn documenten waarin dergelijke afspraken zijn vastgelegd. Zo dragen normen bij aan de veiligheid thuis en op het werk en aan een gezonde en duurzame samenleving.

bron: www.nen.nl