BSB Certificaat

Het Bouwstoffenbesluit stelt eisen aan het gehalte van gevaarlijke stoffen in, en aan het vrijkomen van gevaarlijke stoffen uit, bouwmaterialen die in contact komen met bodemwater. Degene die bouwstoffen zodanig toepast dat zij in contact kunnen komen met regen of (grond)water, moet aan kunnen tonen dat de bouwstoffen en de toepassing ervan voldoet c.q. zal voldoen aan het Bouwstoffenbesluit.

De eisen van het Bouwstoffenbesluit gaan over de identificatie van de samenstelling van een bouwmateriaal of product en over het maximum uitlooggedrag.

De door de ministers erkende kwaliteitsverklaringen zijn te herkennen aan het KOMO-keurmerk dan wel het NL-BSB merk. Deze zijn wettig bewijs dat het materiaal of product voldoet aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit. Het alternatief voor een erkende kwaliteitsverklaring ten behoeve van een productiestroom is individuele partijkeuringen.