Kwaliteit

BRL (beoordelingsrichtlijn)

Om in aanmerking te komen voor een certificaat, moeten processen, producten en materialen voldoen aan de daarvoor geldende Beoordelingsrichtlijn (BRL). Hierin staan alle eisen, voorschriften en wetten die van toepassing zijn op het proces.

Alle KOMO-Kwaliteitsverklaringen zijn gebaseerd op een daartoe opgezette Beoordelingsrichtlijn.