Zandmaatschappij Twenthe BV

Zandmaatschappij Twenthe is een internationale handelsonderneming gespecialiseerd in inkoop, verkoop, marketing en logistiek van bouwgrondstoffen voor professionele afnemers en heeft een brede expertise op het gebied van de basismaterialen zoals zand, grind, steenslag en dergelijke, welke de basis vormen van onze uitgebreide productrange.

Zandmaatschappij Twenthe heeft als doelstelling waarde te creëren voor klanten door op een creatieve en concurrerende manier producten en productconcepten te vermarkten en deze ‘just in time’ te leveren.

Om duurzame winstgevende omzetgroei te realiseren moeten wij zorgen voor solide spreiding in afzetmarkten en productgroepen.

Succes op langere termijn vereist dat wij aan onszelf bijzondere eisen stellen qua prestatie en productiviteit. Dit houdt in dat wij efficiënt samenwerken, openstaan voor nieuwe ideeën en dat wij voortdurend willen leren.

Daarnaast moet het management een bedrijfscultuur creëren en in stand houden waarbinnen individuele initiatieven worden gestimuleerd, een goed sociaal beleid gewaarborgd is en medewerkers optimaal kunnen presteren.